Enterprise Resource Planning (ERP)

ถ้าคุณกำลังตามหา Tool ที่ช่วยในการจัดการหรือวางแผน ทรัพยากรองค์กรของคุณ อาทิ
SALES, PRODUCTION, INVENTORY, LOGISTICS, ACCOUNTING, PROCUREMENT
ซึ่งพวกเรา Datability พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
กระบวนการและข้อมูลทั้งหมดในองค์กรคุณ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและให้องค์กรของคุณก้าวข้ามขีดจำกัดการทำงานแบบเดิมๆ

LmisBgPNGLmisAppPNGยุทธภัณฑ์กองทัพอากาศยุทธภัณฑ์กองทัพอากาศกองทัพอากาศ (RTAF)ยุทธภัณฑ์กองทัพอากาศ (LMIS) เราได้ออกแบบและพัฒนาการแสดงผลให้เจ้าหน้าที่ระดับสูง ของกองทัพสามารถตรวจสอบสถานะของยุทธภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงเครื่องบินรบRead moreWeb Application Business Intelligence API Integration
SrtBgPNGSrtAppPNGโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบอาณัติ สัญญาณเพื่อวิเคราะห์และวางแผนซ่อมบำรุงโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบอาณัติ สัญญาณเพื่อวิเคราะห์และวางแผนซ่อมบำรุงการรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT)เราได้ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังอะไหล่ และซ่อมบำรุง เพื่อให้การรถไฟสามารถบริหารคลังจำนวน 99 จุด ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพRead moreWeb Application ERP ERP Report
SrtBiBgPNGSrtBiAppPNGโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบอาณัติ สัญญาณเพื่อวิเคราะห์และวางแผนซ่อมบำรุงโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบอาณัติ สัญญาณเพื่อวิเคราะห์และวางแผนซ่อมบำรุงการรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT)Dashboard สำหรับผู้บริหารของการรถไฟสามารถ ตรวจสอบดูข้อมูลอะไหล่ทั้ง 99 คลัง รวมถึงดูสถานะสินทรัพย์ทั้งหมด เพียง 1 หน้าจอเดียวRead moreWeb Application Business Intelligence
BioWoodBgPNGBioWoodAppPNGInventory ManagementInventory Managementบริษัท จีอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัดเราได้ออกแบบและพัฒนาระบบคลังสินค้าตั้งแต่การนำเข้า, เบิกสินค้า, ตรวจสอบสต็อกสินค้า และอื่นๆ เป็นต้น โดยสามารถ Generate สติกเกอร์มี QR ไปแปะที่สินค้า เพื่อให้สามารถนำสินค้าเข้า-ออก โยกย้ายได้ง่าย โดยการ Scan QR CodeRead moreWeb Application ERP Report
logo datability
Home
Solutions
dropdown
All
ERP
Web Application
Mobile Application
Artificial Intelligence
NFTs
Game
IoT
Careers
About Us
Team
Contact Us
hamburger

MENU